Biên tập, chỉ đạo nghệ thuật: MOTO SHOW VIỆT NAM

Liên hệ tư vấn dịch vụ giải trí & biên tập chỉ đạo nghệ thuật: 0909 163 800 – Mr. Thái Bảo

 

Có thể bạn quan tâm  Sản xuất liveshow, chương trình: L.LISA GRAND OPENING