Biên tập chỉ đạo nghệ thuật: YAMAHA KỈ NIỆM 1 TRIỆU CHIẾC EXCITER

Hình ảnh DK Entertainment tại sự kiện YAMAHA KỈ NIỆM 1 TRIỆU CHIẾC EXCITER: