Biên tập chỉ đạo nghệ thuật: LANDMARK ASIA

Hình ảnh DK Entertainment tại Landmark Asia:

Có thể bạn quan tâm  Sản xuất liveshow, chương trình: Celeb and Brand