Tham dự sự kiện ra mắt giải pháp sự kiện ảo 3 chiều