Mời quý khách trải nghiệm giải pháp thuyết trình ảo 3d của chúng tôi

Diễn ra vào ngày 19/09/2021

Mời quý khách trải nghiệm giải pháp thuyết trình ảo 3d của chúng tôi

Diễn ra vào ngày 19/09/2021

Liên hệ

Hotline

Event: 0909 163 800 (Mr. Dee – Director)

Nhân sự: 0904 163 800

Địa chỉ

129 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh